სასახურავე გეომემბრანა RubberGard EPDM

ფაირსტოუნის RubberGard EPDM მემბარნა ორშრიანი, 100%-ით ვულკანიზებული სასახურავე ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანაა სინთეტიკური კაუჩუკისა და ეთილენ-პროპილენ-დიენ ტერპოლიმერის ფუძეზ

* იდეალურად მედეგი ულტრაიისფერი სხივებისა და ოზონისადმი
* მაღალი ტემპერატურული გამძლეობა -45OС-დან +130OС-მდე
* ინარჩუნებს ელასტიკურობას დაბალ ტემპერატურებზე
* მედეგია ტემპერატურული შოკებისადმი +250OС-მდე
* იდეალური მედეგობა ტუტე და ზეთოვანი ნივთიერებებისადმი

კატეგორია:

დამატებითი ინფორმაცია

კატეგორიის ტიპი

ინდუსტრიული, სასოფლო სამეურნეო, ტექნოლოგიური