Our Gallery

დაგვიკავშირდით

Showing all 3 results

ასევე ცნობილია, როგორც მეორადი კვლევა, სამაგიდო კვლევა ბაზრის ანალიზის კრიტიკული ნაწილია. ეს გეხმარებათ იმ ტერიტორიის სურათის დახატვაში, რომლის შემდგომი გამოკვლევაც გსურთ, ამდენად, ეს არის ბაზრის ყოვლისმომცველი კვლევის საწყისი წერტილი.

კომპანია, რომელსაც სურს ჩინეთის ბაზარზე შესვლა, ან თქვენ უკვე აწარმოებთ ოპერაციებს ჩინეთში. ყოველთვის უნდა იცოდეთ თქვენი სამიზნე ბაზრის ამჟამინდელი ზომა და მისგან წარმოქმნილი პოტენციური შესაძლებლობები.

თვისებრივი კვლევა შეიძლება დაეხმაროს ბრენდებს უფრო ღრმად გაიგონ, თუ როგორ ფიქრობენ და იქცევიან ადამიანები. მათი თავისუფალი სტრუქტურის გამო, სიღრმისეული ინტერვიუები ჩინეთში არის მძლავრი თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტი, რომელიც მიმართულია დარგის ექსპერტების ან მომხმარებელთა თვალსაზრისის, გრძნობებისა და აღქმის გასაგებად.

ჩინეთი არის შესაძლებლობებით სავსე ბაზარი, მაგრამ ასევე გამოირჩევა სასტიკი კონკურენციით. SilkAccess არის აქ, რათა მოგაწოდოთ თქვენ და თქვენს ბიზნესს სწორი ინსტრუმენტები, იყოთ თქვენი თამაშის სათავეში თქვენს ბაზარზე. თქვენ გაქვთ შეკითხვები – ჩვენ გაძლევთ პასუხებს.

ბაზრის კვლევის ჩატარება და მონაცემთა შეგროვება ტექნოლოგიების დახმარებით, გვეხმარება ანალიზის მაღალი სიზუსტითა და ეფექტურობით გამომუშავებაში. ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე ტექნიკური ხელსაწყოების დახმარებით კვლევის მეთოდოლოგიას, რომელიც მიზნად ისახავს მონაცემების უფრო ხელმისაწვდომობას ჩვენი კლიენტებისთვის.

ბოლო ათი წლის განმავლობაში, ინტერნეტში ყოველ წუთს გენერირდება მონაცემები, რაც ხსნის შესაძლებლობების ახალ ველს ბრენდებისა და ინვესტორებისთვის: ალტერნატიული მონაცემები ჩინეთში. თავისი ტექნიკური ცოდნის, ტექნოლოგიური ხელსაწყოების და კრეატიული პრობლემების გადაჭრის წყალობით SilkConsulting-ს შეუძლია შეაგროვოს და გააანალიზოს ყველა სახის მონაცემი, რათა თქვენს ბიზნესს ინფორმაციული უპირატესობა ჰქონდეს.

ჩატარებული კვლევა წარმოადგენს დამკვეთის საკუთრებას, რიგით პირველი კვლევა არის ღია, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ კვლევის საგანი და შედეგი.


1. ელექტრო ავტომობილები და საწარმოები ჩინეთში
2. მზის ენერგია – მზის ენერგიის მიმღები პანელების მწარმოებლები და მათ გამოცდილებები. წარმომადგენლობითი მიზნებისთვის
3. ღვინის ბაზარი ჩინეთში – ბაზრის კვლევა
4. ქართული ღვინის ბაზარი ჩინეთში – გაყიდვები და კომპანიები

გთავაზობთ ჩინეთის ბაზრის კვლევის სერვისებს, როგორც ხარისხობრივ, ასევე რაოდენობრივ მეთოდებს ინდუსტრიების ფართო სპექტრში.

ჩინეთის ბაზარზე პირველად შემოსვლა, თუ უკვე არსებული ბიზნესის გაფართოება გჭირდებათ, აუცილებლად უნდა ჩაერთოთ ჩინეთის ბაზრის კვლევაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის 1,4 მილიარდი მოსახლეობა შეიძლება გარედან ერთგვაროვანი ჩანდეს, მოხმარების ჩვევები მთელ ქვეყანაში მრავალფეროვანია. რეგიონალური განსხვავებებიდან ქალაქურ-სოფელ დაყოფამდე, დემოგრაფიის განვითარებამდე და, რა თქმა უნდა, დინამიური ციფრული ეკოსისტემის გავლენამდე, ჩინელი მომხმარებლების გაგება და მათი კონვერტაცია მარტივი არ არის.

ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს მორგებულ, საჭირო ბაზრის კვლევას ჩინეთში, კვლევის დიზაინით და ვალდებულებების მოქნილი მოდელებით.


ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებული სერვისები და მეთოდოლოგიები: